Radio 88 - Partille

Reklam & Annonsering

Annonsering i radio är snabbt och kostnadseffektivt.
Mediet är lättillgängligt och lyssnarna ges på ett
lättsamt sätt tillsammans med musiken flera positiva
intryck av annonsörernas erbjudanden.

Tag gärna kontakt med oss så berättar vi vidare om
reklaminslagen i Radio 88 Partille.

Radio 88 Partille
Göteborgsvägen 88
433 63  SÄVEDALEN

Tel. 0709-200 100

 

Radio 88 Partille, Göteborgsvägen 68, 433 63 Sävedalen, Tel: 031 - 26 10 90, E-post: radio-88@telia.com

 

Webbdesign av PortsStudio